Ürünlerimiz

Iom Elektrod Kit

“Ürün Detayları “


Kullanım Amacı :

İntraoperatif Nöromonitorizasyon uygulamalarındakayıt, izleme, uyarım/kayıt yapabilen cihazla birlikte biyopotansiyelsinyallerin kayıt edilebilmesi ve ameliyat sırasında aksonal kortikospinaliletimdeki akut fonksiyon bozukluğunun teşhisi için kullanılır.

Materyal :

İğne uçları Medikal kullanıma uygun paslanmazçelikten imal edilmiştir.

Özellikler :

Kit, derialtı çiftli burgu iğne elektrod, corkscrew elektrod ve deri üstü çiftliyapışkan elektrodlardan oluşmaktadır. MEP, SEP, EMG işlemlerinde başarıylakullanılır. Tek kullanımlıktır.

Miktar :

Kitler,yapılacak işleme göre değişen sayıda elektrodlardan oluşturulmuştur.

Sterilite :

Etilen oksit ile steril edilmiştir.

Kullanım Ömrü :

İmalattarihi itibariyle 3 senedir..

Sertifikalar :

CE 1014, ISO 13485